Οργανικό Βαμβάκι

Οργανικό έναντι συμβατικό

 • Το οργανικό βαμβάκι βασίζεται σε φυσικούς μεθόδους και διαδικασίες
 • Ακόμα συνιστά μόνο το 1% της παγκόσμιας παραγωγής βαμβακιού
 • Το οργανικό βαμβάκι καλλιεργείται χωρίς χημικά φυτοφάρμακα ή επιβλαβή συνθετικά λιπάσματα:
 1. Καλύτερο για το περιβάλλον - αφήνοντας το έδαφος, τον αέρα και το νερό απαλλαγμένα από μολύνσεις που προκαλούν βλάβες
 2. Διασφαλίζει την προστασία των ζώων
 3. Καλό για τους αγρότες και τις γύρω κοινότητες

Το συμβατικό βαμβάκι είναι υπεύθυνο για το 16% όλων των εντομοκτόνων που πωλούνται παγκοσμίως παρά τη χρήση περίπου 2% της καλλιεργήσιμης γης.

 • Η καλλιέργεια του οργανικού βαμβακιού χρησιμοποιεί 91% * λιγότερο νερό από το συμβατικό. Η έλλειψη φυτοφαρμάκων κλπ, κάνει το έδαφος εύφορο:
 1. Γίνεται σαν σφουγγάρι που απορροφά και παγιδεύει το νερό και το απελευθερώνει σε περιόδους ξυρασίας. Με τις ακραίες αλλαγές του κλίματος από πλημμύρες σε ξυρασίες, τα οργανικά εδάφη είναι πιο ανθεκτικά.
 2. Διατηρεί όλα τα θρεπτικά συστατικά

* Αυτό είναι σημαντικό καθώς χρειάζονται 10.000 λίτρα νερού για την παραγωγή 1 κιλού συμβατικού βαμβακιού. Το βαμβάκι εκτιμάται ως ο μεγαλύτερος χρήστης νερού μεταξύ όλων των γεωργικών προϊόντων.

 • Η καλλιέργεια του οργανικού βαμβακιού εκπέμπει έως και 46% λιγότερο ανθρωπογενές αέριο θερμοκηπίου (GHG) από το συμβατικό
 • Το οργανικό βαμβάκι καλλιεργείται μόνο με χρήση σπόρων φυτών μη-Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ). Οι ΓΤΟ απαγορεύονται αυστηρά από τους κανόνες για όλα τα βιολογικά/οργανικά πρότυπα.
 • Η καλλιέργεια του οργανικού βαμβακιού χρησιμοποιεί μια γεωργική πρακτική «εναλλαγή καλλιέργειας» (η αμειψισπορά) - ένα έτος καλλιεργείται οργανικό βαμβάκι, το επόμενο - κάποιο άλλο φυτό αντ 'αυτού, προκειμένου να διατηρηθεί η παραγωγικότητα του εδάφους ως μέρος των φυσικών μεθόδων.


Στη παραγωγή του συμβατικού βαμβακιού αυτή η διαδικάσια «εμπλουτισμού του εδάφου» γίνεται με χημικά φυτοφάρμακα και συνθετικά λιπάσματα καθώς χρησιμοποιείται την άλλη γεωργική πρακτική, της μονοκαλλιέργειας (δηλαδή η ίδια καλλιέργεια κάθε χρόνο στην ίδια γη).


 • Η καλλιέργεια του οργανικού βαμβακιού είναι πιο ακριβή επειδή
 1. έχει υψηλότερο κόστος παραγωγής για τη διατήρηση της υγείας των οικοσυστημάτων, των εδαφών και των ανθρώπων
 2. είναι μια πιο δύσκολη και επίπονη εργασία καθώς καλλιεργείται και συγκομίζεται με το χέρι
 3. έχει μικρότερες αποδόσεις
 4. έχει επίσημες πιστοποιήσεις
 5. έχει υψηλότερη ποιότητα - εξαιρετικά μαλακό, απαλό, αλλεργιογόνο και ανθεκτικό